English: in
Bundjalung: -ma
Part of Speech: suffix
Related Words:
With same English translation:   -ah   ayba-   -ba   babahndilu   babang   babulung   badjahng   badji-   badjili-   bagar(a)-wan-   bagi   bahm gahng-   bahm julba-   bahnybi-   balabir (?)   balahng   balang   balany   balbang   balin-balihn   baluba-, baluma-   bam bam   bama-   bamali-   bamay   bamay-djahli   bambam   bambam   banahmdjar   bandal   bandi-   bandjalang   bangbang   bangbang   bangba(h)-   bangbur (?)   banggawalban   bang-, bangga-   banyahr-gali   banyahrgan   banyahrma warima-   banyahr, banyar   banyarma warima-   -banyi   bany.gahy   barahgari   barahny   barahny-bunggi-   barahnyma-   barahnywen-   baramba-   barany   baray   barbuhnin   bargahn   bargal   bargal   bargal-an.ga-   -bari   barung   barungbah   bawul   baya-   baygal   baygu   bayi- gurabu   bayili-   behnggama-   -bi   bigar, bigargah   bigin.gah   bigiyima-   biguhng   bihdjidj   bihm-bim   bihny   -bihny   -bil   bilanggil   bilguruhng   bilin-bilin   bimbul bibu   binang jumbur   binangah-djam, binangahmang   binang-djam   binda-   bindim   bindji, bindja   binggiribah   bira-   birba-   birbi   birihnbar   biyuhl   bu   -bu   budjarah, budjarahbu   budjaram   budjarbalahgan   budjiny   budju-   buga-   bugahw   bugahygan   bugaw   bugul   bugur   bugurahn   buguy   buguydjargan, buguygirgan   buhbany   buhbarah   buhl   buhlmang   buhmbi-   buhn-buny   buhn-bunybuhr   buhnda-   buhnda-   buhny   buhny-buhny   buhnyi   buhwi-gali   buhyiny, buhyiny-buhyiny   buhyma-   bulahnday   bulanday(gan)   bulawbin   bulbing   bulidju-   buluhlmang, bulwang, buhwulmang, buwulmang   bulun   buluny-buluhny   buma- (?)   bumbil   bumenalah   bum-, buma-, bumga-, bumbi-   bundahn   bundin   bundjima-   bundjin   bunduhny   bunggil   bunihnyba   bura-   buram   burginy   burginy waring   burmay   buruhl   buwiyan   buwul, buhl   buyan-buyehn   buy-buy   buyuhl   buyuhny   dabahy   dabe-dabehr   dagal miyi-   dagin   -dah   dalal, dalalbay   dalangguma-   dam birihn   damarmay   damgur   danggan   danggan baray   dan.gan, danggan   dan.ge(h)   daram daram   darehrbay   dawgir ba-   dawur   dayalgam   deyar   deyul   deyulwan-   -Di   -Di   dih-dih   dilil ba-   diman, jiman   ding-ding   ding-ding   dingdingin   dinggabal   dinggumbay   dinihr   dirahnggan   dirahny   -djahng   -djang, -djahng   -dji   -djin   dubay   dugalbihny   dugalgan   dugambaram   dugan.gay   dugay   dugun   dugun murigarah   duhn   dulgu   dulubay   dululbay, duluhlbay   dung   dungguny   dunma-   dunmany   dun.ganah baray   dun.geh   durahnbiny   duranbinyma-   duwehning   duyul   gabal   gabal-nginy   gaban, gabawin, gabany   gabuny   gadja-   gadjahba-   gadjan(?)   gadjilahny   gadjul-djam   gagahm(u)   gagu(h)r   gah   gahba   gahbamir   gahbiya-, gangiya-   gahdja-   gahgun   gahm, gahmu, gagahm, gagahmu   gahngilimay   gahngun   gahng-, gahnga-, gahngga-   gahnye, gahnyi   gahnyu, gahny   gahri   gahri, gahli   gahya   gahye   -gal   galagir   galagirbah   galam   galan   galan   galany yanbay   galba   gale   galehl   galgirma-   galgur(u)   galigir   galinbi   galu   galuhn   gambunygan (gambin.gan?)   gam-gam   -gan   ganay   ganay, ganaybah (ganahy?)   gandili-   gandji(li)-   ganduhl-gali   ganduhnbay   gangga-   ganggal   ganggal   ganggil   gangi-   ganilihgu   gannga-   ganngah-djam   ganngal   ganyahl bira-   ganyeh, ganyih   gan.ga-   garabi(h)   garahnggi   garahr   garah(ya-)   garal   garambin(y)   garamgal, garamgalgah   garan.garanbah   garba(h)   garbi   garbin(y)   garehny, garehn   garenggi, garehnggi   gargarbay   garimanday   garinga-   garinggah-   garinybaw   garu-garulehn   gawandeh   gawandi   gawandi-   gawargam   gawari-, gohri-   gawga-   gawnggan-gali   gawunggan   gawunggan, gawnggan   gawuny   gayan dugun   gaye   gayi-   gayiba-   gayibalima-/gayibilima-   gayi-, gayeh-   gayu   -gay, -gayi   -ga(h)   ga(h)ngilimay   -ge   -gi (Wi), -gir (M)   gibar   gibar   gibin   gibir   gibir   gidja   gidjay   gidji (?)   gihbar   gihdjay   gihmbi   gihrang   gile   giledjuwah   gilgir   gim   gindilu jahna-   gindilu walanggi-   gindim, gindiny   gindiny   -giny   -ginyehr   -ginygan   ginyin   ginying   -gin.gan   girahy   giram   giraman   girang, girung   girbal   girbal   girban   gireh   girirmi   girman   giwa-   -gi(h)   gubagan   gubayi-   -gubih   gubung   gudjah, gurah (?)   gudjarang, gudjaraggan   gudjihnbar   gudjihng, gudjihny   gudjim ngalawa-   gudjin-gudjin   gudjing, gudjin   gudjir   gudjuhn   gugargiwa-   guguna   guhbana-   guhgar   guhn   guhr   guhrang(?)   guhrany   gulambil   gulang   gulanybil   gulan, ngulan   gulbaru (gulburu)   gulgan   gulihl   gulil   gulungbay   gumar   gumarbihny budjuhy   gumar-gubi   gumbah   gumbiny   gumbinyma-   gumbuny   gumbunyma-   gumbunywan-   gunah   gunala   gunam-gunam   gunang budjarbiny   gunanggay   gunaybidjbu   gundal   gundul   gung juga-   gunggudjaru, gunggudjahru (gunggu jaru?)   gunggun   gunggun.gah   guni-   gurabu   gurang   gurawa(li)-, gurawah(li)-   gurbun   gurgany   gurgun   gur-gur ba-   gur-gurbay   guri   guriyahbu, guruyahgu   gurubu   guruhny-guruhny   gurulbu, gurabu   guru, guruga   guwang   guwang badji-   guwang guwangga-   guwang-an.ga-   guwangmil   guwangwen-   guwigir   guwinyba-, gunyba-   guwin, wing   guwiyan   guwiyugahr, guyiyahr, gugahr   guwiyung   guwung (gawung?)   guyba-   guygir, guyar   guygum-mambe   guyuhng   guyuhng   guyuhng bira-   guyung   hny-   -hn, -ni   ja-   ja- gung   jabam   jabihnginy   jabir   jabir-bilam   jabirngehny   jadjahybur   jadjar   jaga-   jagabar   jagali   jagam   jahbal-jahbal   jahbi-jahbi   jahgari (?)   jahna-   jahnama-   jahnamalal   jahnyngil   jahra, jayir(i)   jahrbuny   jahy (?)   jalal ba-   jalalah   jalalbay   jalehr   jalgambuny   jalgany   jalgany   jalgaybal   jali-   jali bidjangahn   jalngay   jalngay-ngahriyan, jalngay   jalngaywen-   jaluba-   jalubay   jalum bira-   jalwan   jambang   jambay   jambe   jana-jana, jena-jena   janang   jananggan   janba-   janehngmam   janehnymam   jang gamay yalyal   jangahn   jangar   jangar ba-   janggay   jang-jahng   jangma-   jangwany   janigir(?)   janunggal   jan.gany, jan.gan   jara-   jaragumbiny   jarahnygiray   jarahr   jarang   jararburma-   jarar-jarar   jarbugany   jarbuhny   jari-   jarugin.gi-   jarwany   jawaya   jawinywen-, jawunywan-   jaw-jaw   jayinda-   jayuhm   jehnggama-   jena jena   jena-jena   jenehngmam   jeringan   jibi   jidjargan   jidji   jigihny   jigihnywan-   jihbiny   jihga-   jihrmurul   jihyaw-djam   jilbi   jilbiny   jili   jimbul   jinang juhla-   jinang-jinang   jindjung   jingani-   jinggar   jinggi-   jinggun   jinir   jirguluhm   jiri   jirigay   jirwar   jirwururahwra, jirwurarawra, jiruhrurahwra   jiyilbiny   jubiny-jubuhny   jubulgan   jubunydjahbu   jubur ba-   juburbay   juga-   juga-   jugah-gali   jugah-galigan   jugal   jugaligahl   juga-, juwa-   juhdjan   juhlay   juhwar   julan   julba-   julihm-julihm   julim-julim   juluhn   julung   julunggah-   julunggahlany   jumbur   jumguy   junbal   junbar   jundjung   jung-jung   jungur   jungurgun   junu   juny   jun.gun   jurbihl   juruhybil   juruy   juwa-   juwayma-   juwa-, juga-   juwim-juwim   juwir gamban-gambahn   juy   juyah   -leh   -lehny   -li, -le   -li(h)   -lur(u), -lu   -ma   madjir   magay   magay   magul   maguwi-   mahgim, mahginy   mahguwi-   mahmang   male, mala, mali   malung   mambe   mami-   mamidjargan   mamul, mamung   mamung   manda-   mandang   manehn   mangar-bah   manggahlina-   manyahy   manyeh, manyih   man.gur   marahr   maral   mari   marugan   maruganma-   marun   -may   mayah   maye   mayur   mehram   meri   mibany-mibany   mibing   mibiny   mibinyahbu   midjigay   midjin   migan   migani   migany   mih bumi-   mih gawari-   mih wahrbay   mih-balum   mih-djam   mihgu-djam   mihnyangbal   -mil   milany, milehny   milbang   mindjihng-mindjihng   minyang   minyangba-   minyangbal   minyangbal   min.ga-   miran   mirindjin, mirangdjin (?)   mirungmir   miyahrim   miyi-   mubi   mugambin   mugul   mugulbil   mulagan   mulagan, mulaga   mulayang   muli   mulih bahna   mulihngan   mulingan   mulun-mulun, murun-murun   munahmir   mundalgumah   mundu   munmuhnbay   munum   munyung-munyung   murambany   murambin   murang-murahng   murun-murun, mulun-mulun   murunu   muruya-   muy-ngagambah   muyuhn   naba-   nabi, nabeh- (?)   nahngmili-   nahr   nalgal, ngalgal (?)   nalinggari yuban (?)   narim   narunyehn   nayi-   nayiny, ngahny (?)   -ndi   -ndi/-nda   nenidjing   ngabarma-   ngabi-, nabeh-   ngabuy, ngabuygam(?), nenidjing   ngadjan   ngadjang-gali   ngadjgahy   ngagilima-   ngahgum   ngahlir   ngahny   ngahr   ngahri   ngahribih   ngahri-jagun   ngahrin   ngahrindi-   ngahriny-ngahriny   ngalawa-   ngalgal, nalgal (?)   ngali   ngandan   ngandjar   nganyah   nganyalbula   ngara   ngara   ngarahngbal   ngarah?wal   ngarbany   ngarbinydja   ngarihngbina (?)   ngarim   ngaring julba-   ngaruhn   ngawiny, ngawing   ngay   ngay (ngayi, ngayu)   ngayahdjil   ngayahn   ngaygil   -nga(h)   ngeh gidja   ngehmbe   ngehn, ngihn   ngehr   ngehyagah   -ngi   ngidjahng   ngihm ba-   ngihn, ngehn   ngihrgawany   nginduny, ngindunybah   ngirigahn   ngubuny   ngudjal   ngudjal ba-   ngudjalbahy   nguhny   -nguhrgan   ngulan   ngulung   ngulungbu, ngulungmal   ngulung, ngulungmay   nguluny   ngumban.gan   ngumbiny   ngun   ngurahm   -ngurgan   nguru   nguruh   nguy   nguyayma-   nindunybah   nirim   nugan   num guni-   numbihl   nungam-gali   nunguhny   nuruy   -ny   nyabay-nyabay   nyah-   nyahdjindi-   nyahlu   nyahnydjam, nyahndjam   nyahr   nyalnyehlbay   nyaminbah   nyang   nyanga-, nyangga-   nyangba-   nyangbu   nyangdjahn   nyangga-gayan   nyangili-   nyang, nya-, nyah-   nyawan(?), nyari nyawan   nyel-nyehl ba-   nyihmanggal   nyimbuny   nyimdjar   nyimgeh- jiyaw (nyimgeh jiyaw)   nyina-   nyirgi   nyirgi ba-   nyirgibay   nyirgi-gu   nyugam, nyugan   nyuhmba-, miyuhmba-   nyulamanggan   nyula-nyula   nyule, nyula, nyuli   nyumba-   nyumgi-   nyumin   nyundil   nyunduh   -ri   -wa   waba-   wabal-gali   wadji-   wadjung(gan), wayun(g), wihyang   wagahy (Gd), wagay (Wa)   wagan   wagay   waguy   wahlu   wahlu   wahlu   wahndjari-, wahnydjari-   wahnggali   wahngma-, wahng   wahnyi, wanyi   wahrba-   walganbar(a)   wamban   wambar   wamginy-   wandahral   wandahrilbi   wangah, (wungah?)   wangalbung   wangal, wangam   wangam   wangba-   wangbal   wanggar   wangum   wang(g)ay   wanygal   wan.gahli   war-   warahr   warah, warahbil   waran   warimi   waringgan, waringginy   waringginy   waringihn   waringmay   waring, waring(gal)   waruhdjar   wayal   wayam, wehm   waygalga-   wayma-   wayri ngulungargin   waywani-   wehm   wehna-   weh, wih   wigah-   wihl   wihlu   wihnyi   wihya   wihyang, wadjung(gan), wayun(g)   wilima-   windja   wing, guwin   winygungbay   wiya   wiyan   wiyang   wiyang, jambang, yamburu   wiyeh   wiyung   wudjah   wudjeh   wudjimbiny   wuhnybal   wulambiny   wulbang, jalgany   wulima-   wulima-   wulungga   wumbur-wumbuhr   wungah   wungaw   wurahm   wuranggari (?)   wuran.gir   wuruhng   wuyan   wuyang   wuyuny, wuyun.gir   yaburahny   yaburuhma-   yagara-   yagay ba-   yahdj   yahrum   yahr, yehr   yalabay   yalbi-   yalnan + -an.ga-   yamigan (?)   yanbay   yang   yang yanihndi-   yanganda-   yangani-   yanganibuli-, yanganiburi-   yangini-   yangmal   yanihndi-   yanyan   yan.gay   yarany   yarbi-   yarbil-gali   yarbilginy   yarbilgin, yarbilgin.gan   yarbi-, yarbili-   yargahy   yargeh   yargehny   yargehnywan-   yargihny   yaruhma-, yaruma-   yaruh-yaruh(li)-   yawahrgur   yaway   yawun   yawundah   yawun-yawun   yehr, yahr   yehyin (yehny?), yangi (yangay)   yena-, yen.ga-   yendihndi-   yiba-   yih   yihrbung   yihrbunggan   yila (Bj), yile (Ny), yili (M)   yile, yili, yila   yili   yinama-   ying-, yingga-, yinga-, nyingga-   yirbang (m), yirbanggan (f), gudjarang (m), gudjaranggan (f)   yirbul, yirbangdjar(gan)   yu   yugaw   yugi-   yuguwa-, yuguwi-   yulahny   yulany bura-   yunamandi-   yundahr ma-   yung   yurahr   yurbul   yurginy   yuriyilima-   yuwahn   yuweh   -(y)agan  
Category: location
Comment: Rare noun suffix, but with meaning 'in' when used, 'long' form with life nouns -bahma.
Gold Coast Tweed: M:Liv ma , baima
Example:

Bundjalung : Wahlu dalbangga balunma! (from M:Li)

English: 'You jump in the river!'


This project is an initiative of:

Supported through the Australian Government’s Indigenous Languages Support program and New Media program. Copyright © Muurrbay Aboriginal Language and Culture Cooperative

Image by Sharon Smith. For more information contact Muurrbay